Bitcoin (BTC) $ 48,724.00 1.63%
Ethereum (ETH) $ 3,522.84 0.18%
Cardano (ADA) $ 2.40 0.52%
Tether (USDT) $ 1.00 0.00%
Binance Coin (BNB) $ 418.11 0.47%
XRP (XRP) $ 1.09 0.26%
Solana (SOL) $ 159.65 13.99%
Polkadot (DOT) $ 34.79 3.31%
Dogecoin (DOGE) $ 0.244594 2.98%
USD Coin (USDC) $ 1.00 0.03%