Bitcoin (BTC) $ 44,929.00 9.05%
Ethereum (ETH) $ 3,500.30 8.81%
Binance Coin (BNB) $ 530.47 12.00%
XRP (XRP) $ 1.50 4.11%
Cardano (ADA) $ 2.18 9.47%
Dogecoin (DOGE) $ 0.497246 6.41%
Tether (USDT) $ 0.990088 0.90%
Polkadot (DOT) $ 39.83 13.42%
Bitcoin Cash (BCH) $ 1,115.69 12.16%
Litecoin (LTC) $ 287.62 10.40%