Bitcoin (BTC) $ 48,738.00 2.27%
Ethereum (ETH) $ 3,535.70 1.61%
Cardano (ADA) $ 2.43 2.45%
Tether (USDT) $ 1.00 0.20%
Binance Coin (BNB) $ 419.51 1.76%
XRP (XRP) $ 1.09 2.48%
Solana (SOL) $ 159.65 16.78%
Polkadot (DOT) $ 35.40 2.52%
Dogecoin (DOGE) $ 0.245796 0.79%
USD Coin (USDC) $ 1.00 0.13%